logo
language
<< Wstecz

Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja 17 września 2021

1. Wstęp

Pobierając lub korzystając z aplikacji Bookby dostępnej na urządzenia z systemem Android i iOS (nazywaną "Aplikacją" lub "Usługą") oraz odwiedzając strony internetowe www.bookby.app i blog.bookby.app (nazywane "Stroną internetową" lub "Usługą"), niniejsze warunki będą automatycznie Cię obowiązywać, dlatego upewnij się, że je przeczytałeś uważnie przed użyciem Usługi.

Usługa jest świadczona przez sf-labs sp. z o.o., ul. Józefa Marcika 6, 30-443 Kraków, Poland, REGON: 388297924, NIP: 6793213075 (nazywanego „Usługodawcą”).

Aplikacja umożliwia osobom fizycznym:

  • wymieniać (zamieniać), kupować, sprzedawać lub rozdawać książki,
  • komunikować się z innymi użytkownikami, gdy istnieje chęć kupna / sprzedaży książki lub gdy użytkownicy chcą wymienić swoje książki.

Nie jesteśmy stroną żadnej transakcji pomiędzy użytkownikami. Nie kupujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy żadnych przedmiotów wyświetlanych w Aplikacji. Nie weryfikujemy wstępnie żadnych książek wymienionych w Aplikacji. Nie jesteśmy zobowiązani do angażowania się w żadne spory między użytkownikami. Nie odpowiadamy za weryfikację stron, z którymi masz do czynienia.

2. Korzystanie z aplikacji

Aby korzystać z Aplikacji, należy pobrać ją ze sklepu Google Play lub App Store i zarejestrować konto. Podczas rejestracji prosimy o podanie nazwy użytkownika, adresu e-mail i przybliżonej lokalizacji. Aby rozpocząć przeglądanie i dodawanie ofert, musisz podać kod dostępu wysłany na Twój adres e-mail. Każde logowanie odbywa się poprzez podanie kodu dostępu przesłanego na Twój adres e-mail.

Aplikacja nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia. Jeśli masz mniej niż 18 lat, aby móc korzystać z Usług w Twoim imieniu, musi zarejestrować się dorosły rodzic lub opiekun. Twój rodzic lub opiekun będzie przez cały czas odpowiedzialny za nadzorowanie korzystania przez Ciebie z Aplikacji i musi upewnić się, że przestrzegasz niniejszych Warunków.

Jeśli otrzymasz kod dostępu lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne.

W Aplikacji nie zezwalamy na wiele kont. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że użytkownik korzysta z więcej niż jednego konta w Aplikacji, możemy zablokować lub usunąć dowolne z powiązanych kont.

Sprzedawcy biznesowi nie mogą używać Aplikacji do wystawiania przedmiotów.

3. Wewnętrzna waluta

Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. W Aplikacji funkcjonuje system wewnętrznej waluty, którą można wykorzystać do zwiększenia limitu książek i filtrów, jak również do podbijania i promowania swoich ofert. Każdy nowy użytkownik otrzymuje na początek 100 sztuk wewnętrznej waluty do wykorzystania. W przypadku wyczerpania środku istnieje możliwość dokupienia ich w postaci mikropłatności wewnątrz Aplikacji. Po dokonaniu płatności konto użytkownika Aplikacji, z którego została zainicjowana płatność, zostaje doładowane dodatkową ilością wewnętrznej waluty wynikającej bezpośrednio z pakietu, który został zakupiony.

Za wewnętrzną walutę można jedynie zakupić usługi oferowane w Aplikacji. Nie można jej w żaden sposób wypłacić, zamienić na rzeczywistą walutę ani przetransferować na inne konto w Aplikacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ilości wewnętrznej waluty, jaką otrzymuje na początek nowy użytkownik, cen i rodzaju usług oferowanych za wewnętrzną walutę i cen mikropłatności doładowujących konto.

Aktualny cennik usług oferowanych w Aplikacji:

  • podbicie książki — liczba sztuk wewnętrznej waluty w ilości równej cenie książki w PLN ustawionej przez właściciela książki w Aplikacji * 20 * 10%, nie mniej niż 20, nie więcej niż 80
  • promowanie książki — liczba sztuk wewnętrznej waluty w ilości równej cenie książki w PLN ustawionej przez właściciela książki w Aplikacji * 20 * 20%, nie mniej niż 40, nie więcej niż 160
  • zwiększenie limitu książek o jeden — 60 sztuk wewnętrznej waluty
  • zwiększenie limitu filtrów o jeden — 60 sztuk wewnętrznej waluty

Podbicie oferty w Aplikacji polega na aktualizacji jej daty dodania, co skutkuje przesunięciem oferty na początek listy ofert. Każde podbicie jest traktowane osobno i niezależnie.

Promowanie oferty w Aplikacji polega na nadaniu ofercie pierwszeństwa w wyświetlaniu jej na liście ofert. W momencie, kiedy użytkownik Aplikacji wyświetli nową listę, wśród pierwszych czterech ofert znajdą się oferty promowane, wybrane, w sposób pseudolosowy i w pełni automatyczny przez Aplikację. Usługodawca nie odpowiada za to, jakie oferty zostaną wybrane do wyświetlenia ani w jakiej kolejności. Promowanie oferty trwa nieprzerwanie przez ten okres 7 dni od momentu zakupu. Promowania oferty nie można wstrzymać, przełożyć na inny termin, przedłużyć, ani przetransferować na inną ofertę. W przypadku zarchiwizowania oferty pozostały okres jej promowania przepada i nie można go odzyskać.

4. Zasady wystawiania przedmiotów i wysyłania wiadomości

W Aplikacji pozwalamy na dodawanie tylko ofert książkowych. Wystawianie jakichkolwiek innych przedmiotów jest zabronione, w szczególności wystawianie przedmiotów, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami lub których sprzedaż jest zabroniona. Ponadto niektóre książki mogą być zabronione w określonych krajach, więc dodawanie ich jest niedozwolone w tych krajach. Zastrzegamy sobie prawo do ponownego określenia, jakie przedmioty mogą być wymienione w Aplikacji.

Użytkownicy Bookby mogą zgłaszać ofertę, która wydaje się niezgodna z tymi warunkami. Elementy, które naruszają nasze warunki, mogą zostać usunięte, a konto może być przedmiotem dalszych działań, takich jak usunięcie. Jeśli podbijesz lub promujesz ofertę, która narusza nasze warunki i będziemy musieli ją usunąć, nie będziemy mogli wstrzymać ani zwrócić zakupionego podbicia lub promowania.

Każda oferta w Aplikacji powinna zawierać jedną książkę lub zbiór książek pod warunkiem, że są one elementem serii i tylko w takiej postaci wystawiający chce je sprzedać lub wymienić. Zabrania się umieszczania w jednej ofercie więcej niż jednej książki, jeżeli nie są one elementem serii. Zabrania się tworzenia kilku ofert przedstawiających tę samą książkę lub serię książek. Twoja oferta nie może odnosić się do zewnętrznych witryn internetowych, które umożliwiają sprzedaż poza Aplikacją. Zabrania się dodawania podrobionych produktów do Aplikacji. Szczegóły książki (m.in. tytuł, autor) i stan powinny być odpowiednio przypisane i zgodne z prawdą. Używanie tekstu lub obrazu, który został stworzony / opublikowany przez kogoś innego, jest niedozwolone. Maksymalna dopuszczalna cena oferty w Aplikacji to 200 PLN.

Przesłane obrazy muszą przedstawiać książkę jako jedyny przedmiot na zdjęciu. Niedozwolone jest przesyłanie zdjęć przedstawiających osobę lub cechy osobiste. Obrazy muszą przedstawiać książkę taką, jaka jest. Obrazy, które były edytowane, są niedozwolone. Obrazy muszą być ostre i wyraźne. Przesyłanie zdjęć z Internetu, zdjęć stockowych lub ze znakiem wodnym, zdjęć ze sklepów internetowych lub reklam jest zabronione.

Gwarantujesz, że jesteś właścicielem wszystkich praw do przedmiotu, który wystawiasz i masz prawo go sprzedać. Gwarantujesz, że zawartość Twojej oferty nie narusza praw własności intelektualnej, praw do prywatności, praw do reklamy ani innych praw osób trzecich.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść i dokładność jakichkolwiek treści opublikowanych przez Ciebie lub innego użytkownika naszej Usługi.

Jeśli rozdajesz lub sprzedajesz swoją książkę innemu użytkownikowi, lub wymieniasz książkę z innym użytkownikiem, powinieneś uzgodnić warunki związane z taką transakcją bezpośrednio z tym użytkownikiem. Nie zapewniamy żadnych opcji płatności, wysyłki ani obsługi klienta dla żadnej z transakcji dokonywanej w aplikacji.

Udzielasz nam niewyłącznej, nieodwołalnej, wieczystej, zbywalnej, sublicencjonowanej, wolnej od tantiem, bezwarunkowej, ogólnoświatowej licencji na używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie i ujawnianie stronom trzecim wszelkich treści, które nam przekazujesz, w tym bez ograniczeń treść Twoich ofert i zdjęcia wystawionych przedmiotów.

5. Środki komunikacji

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania na podany przez użytkownika Aplikacji email treści bezpośrednio związanych z Aplikacją, w tym informacji o rejestracji, logowaniu, aktualizacji profilu, nowo dodanych książkach, jak i innych treści, w tym reklamowych, dotyczących Aplikacji oraz innych produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania powiadomień Push na urządzenia, które zostały użyte w procesie rejestracji lub logowania do Aplikacji. Konfiguracja powiadomień Push może zostać zmieniona w ustawienia urządzenia lub, po zalogowaniu, w ustawieniach Aplikacji.

6. Warunki użytkowania i świadczenia usług

Nie wolno w żaden sposób kopiować ani modyfikować Aplikacji, żadnej części Aplikacji ani naszych znaków towarowych. Nie możesz próbować wyodrębnić kodu źródłowego Aplikacji, a także nie powinieneś próbować tłumaczyć Aplikacji na inne języki ani tworzyć wersji pochodnych. Aplikacja i wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie, prawa do baz danych i inne prawa własności intelektualnej z nią związane nadal należą do Usługodawcy.

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Aplikacja była jak najbardziej użyteczna i wydajna. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Aplikacji lub pobierania opłat za jej usługi w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Nigdy nie będziemy obciążać Cię opłatami za Aplikację lub jej usługi bez wyjaśnienia Ci dokładnie, za co płacisz.

Aplikacja przechowuje i przetwarza dane osobowe, które nam przekazałeś, w celu świadczenia naszej Usługi. Twoim obowiązkiem jest dbanie o bezpieczeństwo telefonu i dostępu do Aplikacji. Dlatego zalecamy, abyś nie jailbreakował ani nie rootował telefonu, co jest procesem usuwania ograniczeń oprogramowania i ograniczeń nałożonych przez oficjalny system operacyjny urządzenia. Może to narazić telefon na działanie złośliwego oprogramowania / wirusów / złośliwych programów, zagrozić funkcjom bezpieczeństwa telefonu i może oznaczać, że Aplikacja nie będzie działać poprawnie lub w ogóle.

Aplikacja korzysta z usług stron trzecich, które deklarują własne Warunki korzystania. Linki do warunków korzystania zewnętrznych dostawców usług używanych przez Aplikację:

Witryna internetowa korzysta z usług stron trzecich, które deklarują własne Warunki korzystania.

Należy mieć świadomość, że są pewne rzeczy, za które Usługodawca nie bierze odpowiedzialności. Niektóre funkcje Aplikacji wymagają, aby Aplikacja miała aktywne połączenie z Internetem. Połączenie może być Wi-Fi lub zapewnione przez operatora sieci komórkowej, ale Usługodawca nie może brać odpowiedzialności za to, że Aplikacja nie działa z pełną funkcjonalnością, jeśli nie masz dostępu do Wi-Fi lub nie masz dostępnego limitu danych komórkowych.

Jeśli korzystasz z Aplikacji poza obszarem z Wi-Fi, pamiętaj, że nadal będą obowiązywać Twoje warunki umowy z operatorem sieci komórkowej. W rezultacie operator telefonii komórkowej może naliczyć opłatę za dane przez cały czas trwania połączenia podczas uzyskiwania dostępu do Aplikacji lub inne opłaty stron trzecich. Korzystając z Aplikacji, przyjmujesz odpowiedzialność za wszelkie takie opłaty, w tym opłaty za przesyłanie danych w roamingu, jeśli używasz Aplikacji poza swoim terytorium (tj. regionem lub krajem) bez wyłączania roamingu danych. Jeśli nie jesteś płatnikiem rachunków za urządzenie, na którym używasz Aplikacji, pamiętaj, że zakładamy, że otrzymałeś pozwolenie od płatnika rachunków na korzystanie z Aplikacji.

Z tych samych powodów Usługodawca nie zawsze może brać odpowiedzialność za sposób, w jaki korzystasz z Aplikacji, tj. musisz upewnić się, że Twoje urządzenie pozostaje naładowane. Jeśli wyczerpie się bateria i nie możesz go włączyć, aby skorzystać z Usługi, Usługodawca nie może przyjąć odpowiedzialności.

W odniesieniu do odpowiedzialności Usługodawcy za korzystanie z Aplikacji przez użytkownika, podczas korzystania z Aplikacji należy pamiętać, że chociaż dokładamy wszelkich starań, aby była ona zawsze aktualizowana i poprawna, polegamy na osobach trzecich przekazujących nam informacje, abyśmy mogli je udostępnić. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, bezpośrednie lub pośrednie, których użytkownik doświadczy w wyniku polegania w całości na tej funkcjonalności Aplikacji.

Nie gwarantujemy, że niniejsza Aplikacja jakiekolwiek usługi lub treści w niej będą zawsze dostępne i nieprzerwane.

W pewnym momencie możemy chcieć zaktualizować Aplikację. Aplikacja jest obecnie dostępna na Androida i iOS. Wymagania dla obu systemów (i dla wszelkich dodatkowych systemów, na które zdecydujemy się rozszerzyć dostępność Aplikacji) mogą ulec zmianie i będziesz musiał pobrać aktualizacje, jeśli chcesz nadal korzystać z Aplikacji. Usługodawca nie obiecuje, że zawsze będzie aktualizować Aplikację tak, aby była odpowiednia dla Ciebie lub działała z wersją Androida i iOS, którą zainstalowałeś na swoim urządzeniu. Jednak obiecujesz, że zawsze będziesz akceptować aktualizacje Aplikacji, gdy zostaną Ci zaoferowane. Możemy również chcieć zaprzestać udostępniania Aplikacji i możemy zakończyć korzystanie z niej w dowolnym momencie bez powiadomienia Cię. O ile nie poinformujemy Cię inaczej, po wygaśnięciu (a) prawa i licencje przyznane Ci na mocy niniejszych warunków wygasną; (b) musisz zaprzestać korzystania z Aplikacji i (w razie potrzeby) usunąć ją ze swojego urządzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do Aplikacji, lub jej pojedynczych funkcji, użytkownikom, który nie przestrzegają któregokolwiek z wyżej wymienionych punktów Warunków Korzystania.

7. Zmiany w niniejszych Warunkach korzystania

Od czasu do czasu możemy aktualizować nasze Warunki korzystania. Dlatego zaleca się okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nowe Warunki korzystania na tej stronie.

Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od 17 września 2021.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące naszych Warunków korzystania, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem office@bookby.app

logo
2021 © sf-labs sp. z o.o.
ul. Józefa Marcika 6
30-443 Kraków
All rights reserved